မုိးရာသီကာလအတြင္း ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ Health Tips မ်ား

34788658_198641677438091_8004645607434092544_n

ရာသီအကူးအေျပာင္းျဖစ္တဲ့ မိုးရာသီကာလအတြင္းမွာ မိမိတို႔ရဲ႕က်န္းမာေရးကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္သင့္ပါတယ္။ ၁။ လက္ကိုပံုမွန္ေဆးေၾကာပါ။ မိုးတြင္းကာလအတြင္းမွာေရာဂါကူးစက္ႏိုင္တဲ့ Bacteria နဲ႔ Virus မ်ားအလြယ္တကူေပါက္ဖြားႏိုင္လုိ႔ အျပင္မွျပန္လာတိုင္း အစားအေသာက္မ်ား မစားမီလက္ကို ဂရုတစိုက္ေဆးေၾကာသင့္ပါတယ္။ ၂။ ညစ္ေပေနတဲ့လက္နဲ႔ မိမိမ်က္ႏွာကုိ မထိမိေစဖုိ႔ဂရုစိုက္ပါ။ Flu Virus မ်ားဟာ မ်က္စိ၊ ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္မွတစ္ဆင့္ မိမိကိုယ္ခႏၶာအတြင္း၀င္ေရာက္ႏိုင္လုိ႔ မသန္႔ရွင္းေသာလက္မ်ားနဲ႔ မိမိ၏မ်က္စိ၊ မ်က္ႏွာတစ္၀ိုက္တို႔ကုိပြတ္ျခင္း၊ ကုတ္ျခင္းတို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာလက္ကိုင္ပု၀ါ၊ တစ္ရွဴးတို႔ကုိအသံုးျပဳေပးပါ။ ၃။ မိမိခႏၶာကိုယ္ကုိ ေရဆိုး၊ ေရညစ္မ်ားနဲ႔ထိေတြ႔ျခင္းမွကာကြယ္ပါ။ မိုးရာသီကာလအတြင္းေရစီးေရလာမေကာင္းမြန္ဘဲ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈ႔မ်ားေနရာတိုင္းမွာ ေတြ႔ရ တတ္ပါတယ္။ ထိုေရမ်ားအတြင္း ေရမွတစ္ဆင့္ကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါပိုးနဲ႔ အေရျပားကိုထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့ မိႈေရာဂါပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေပါက္ပြားႏိုင္လုိ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ Raincoat မ်ား ၀တ္ဆင္ျခင္း၊ Closed Shoes မ်ားအစား အလြယ္တကူေျခာက္ေသြ႔ႏိုင္ၿပီး ခိုင္ခ့ံတဲ့ Slipper မ်ား ၀တ္ဆင္ျခင္း၊ အပိုေဆာင္ထားျခင္းျဖင့္ထိုကူးစက္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါပိုးမ်ားမွကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၄။ လမ္းေဘး အစားအေသာက္မ်ား၊ ယင္နာစာမ်ားအားေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ မိုးတြင္းကာလအတြင္း အျပင္အစားအစာမ်ားတြင္ ေလမွတစ္ဆင့္ကူးစက္တဲ့ရာဂါပိုးနဲ႔ ေရမွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေသာေရာဂါပိုးမ်ား အလြယ္တကူထိ ေတြ႕၀င္ေရာက္ႏိုင္လုိ႔ လမ္းေဘးမွာ ခ်က္ျပဳတ္ ျပင္ဆင္ေသာအစားအေသာက္မ်ားအား ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ အစာမွတစ္ဆင့္ေရာဂါပိုးမ်ား ကူးစက္၀င္ေရာက္ ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၅။ ျခင္အႏၱရာယ္မွ ကင္းေ၀းေအာင္ဂရုစိုက္ပါ။ မိုးတြင္းကာလအတြင္း ေရစည္၊ ေရေျမာင္းမ်ား၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ေရ၀ပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါပိုးကို သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ျခင္မ်ား အလြယ္တကူေပါက္ဖြားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ မိမိတို႔ေနအိမ္၊ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ ျခင္မ်ားခိုေအာင္းမေပါက္ဖြားႏုိင္ရန္ ျခင္ေဆးျဖန္းျခင္း၊ ခ်ံဳႏြယ္သစ္ပင္မ်ားရွင္းလင္းေပးျခင္း၊ ေရစည္ေရအိုးမ်ားအားမၾကာခဏလဲလွယ္ေပးျခင္း၊ ဖံုးအုပ္ထားျခင္းမ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။ မိမိတို႔လူႀကီးမိဘမ်ားနဲ႔ ကေလးငယ္မ်ားကုိျခင္ကိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္လံုၿခံဳေသာအ၀တ္အထည္မ်ား၊ ေဆးရည္စိမ္ထားေသာျခင္ေထာင္မ်ား၊ Mosquito Repellent Cream မ်ားသံုးစြဲၿပီး ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရပါမယ္။ ၆။ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကိုျမွင့္တင္ပါ။ မိမိခႏၶာကိုယ္အား ကိုယ္ခံအားျမွင့္တင္ေပးျခင္းၿပီး ေရာဂါပိုးမ်ား၀င္ေရာက္ျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္မွာခ်က္ျပဳတ္တဲ့ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္တဲ့ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို အခ်ိန္မွန္စားသံုးျခင္း၊ ဗိုက္တာမင္စီေပါမ်ားစြာပါ၀င္တဲ့အစားအေသာက္မ်ားနဲ႔ လတ္ဆတ္တဲ့အသီးအရြက္မ်ားကို စားသံုးေပးၿပီး ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ မိုးတြင္းကာလအတြင္း ခရီးေ၀းမ်ားသြားလာျခင္း၊ လူေနထူထပ္ေသာေနရာမ်ားကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ လိုအပ္ပါက တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) နဲ႔ Influenza B ဗိုင္းရပ္ပိုးမ်ားကိုကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးထားၿပီး တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလိုက္နာၿပီးေတာ့ မိုးတြင္းျဖစ္ပြားတက္တဲ့ေရာဂါမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာင့္ႏုိင္ပါတယ္။

© 2016 City Care. All Rights Reserved.

CITY CARE